Kauppa- / luovutuskirja – Deed of sale / transfer

Myyjä / Seller Ostaja / Buyer
Osoite / Address Osoite / Address
Maa / Country Maa / Country
S-posti / Email S-posti / Email
Puh. nro / Phone Puh. nro / Phone
Kaupan kohdeyksilö(t) / Object(s) of sale
Tieteellinen lajinimi / Scientific name (sp.) Alkuperä / Origin Muoto tai lokaliteetti / Morph or locality Sukupuoli / Sex lisätietoja, tunniste / additional details, ID kpl / pcs

Kasvattajan yhteystiedot, mikäli poikkeaa myyjästä
Contact information of breeder if other than seller

Nimi / Name
Osoite / Address
S-­posti / E-­mail
Puh. nro / Phone

Kauppaehdot / Terms of sale

Omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Muut kaupan ehdot, esimerkiksi erämaksuehdot, kirjataan tarvittaessa (*).

The ownership is transferred to the buyer when payment has been made in full. Other conditions of sale, for example installment plan are to be filled in if needed (*).

Kauppahinta / Price
* Muut kaupan ehdot / Other conditions of sale
Allekirjoitukset / Signatures
Myyjän allekirjoitus / Signature of Seller Ostajan allekirjoitus / Signature of Buyer
(Ostajan ollessa alaikäinen huoltajan allekirjoitus / When buyer is under age, signature of custodian)
Paikka ja aika (p.k.v) / Place and Date (d.m.y)

Tästä kauppakirjasta on laadittu samanlaiset kappaleet ostajalle ja myyjälle.

Two identical copies of this deed has been drawn, one for the buyer, one for the seller.