Kasvattajatodistus – Breeder's certificate

Suomenkielinen nimi Common name in English
Tieteellinen lajinimi / Scientific name of species
Värimuoto tai lokaliteetti (mikäli käytettävissä) / Morph or locality (when applicable)
Yksilön tunnistus / Identification of individual

Syntymäpäivä /
Date of Birth

Sukupuoli / Sex
Sukupuolen määritys / Sexed by

Vanhempien tiedot / Parental details

(kasvattaja / breeder, maa / country, mahdollinen värimuoto tai lokaliteetti / poss. morph or locality)
Koiras / Male
Naaras / Female

Kasvattajan yhteystiedot / Contact information of breeder

Nimi / Name
Osoite / Address
S-­posti / E-­mail
Puh. nro / Phone
Kasvattajan allekirjoitus / Breeder’s signature Päiväys (p.k.v) / Date (d.m.y)