Kasvattajajäsenyys - haku alkaa!

Hahmokuva

SHH ry, puheenjohtaja

[email protected]
→ Julkaisut → Tiedotteet

Kasvattajajäsenyys. © SHH ry

Suomen Herppiharrastajat ry toteuttaa kasvattajasertifiointiohjelman herppiharrastajille. Sertifioinnilla pyritään edistämään eettistä matelijoiden ja muiden terraariossa pidettävien lajien kasvatusta sekä parantamaan yhdistyksen ja kasvattajien välistä yhteistyötä.

SHH ry:n valitsema kasvattajatoimikunta toimii yhdistyksen tiedonvälittäjänä kasvattajia koskevissa asioissa. Kasvattajatoimikuntaan kuuluvat kaudella 2015-2016 Marjo Suvanto, Markus Mäkinen sekä Taru Putkuri.

KASVATTAJAJÄSENYYDEN KRITEERIT

 1. Kasvattajajäsenen tulee olla täysi-ikäinen

 2. Kasvattaja on Suomen herppiharrastajat ry:n varsinainen jäsen.

 3. Henkilöllä on kasvatusnäyttöä ja kasvatus on suunnitelmallista.

 4. Henkilöllä on nuhteeton maine kasvatuksessa, sekä kaupankäynnissä.

 5. Henkilö hyväksyy yhdistyksen ja kasvattajaohjelman säännöt.

Jäsenyyden hakeminen

Maksa ensin yhdistyksen jäsenmaksu 25 €, jäsenyyden voi maksaa verkkokaupassamme.

Täytä jäsentietoihisi kassalla tieto, että haluat hakea myös kasvattajajäsenyyttä. Lähetämme kasvattajajäsenyyden maskutiedot sähköpostiisi. Kasvattajajäsenmaksu on 15 € ja jäsenyys on voimassa 12 kk jäsenyyden hyväksymisestä. Yhdistyksen jäsenyyden tulee olla voimassa koko tuon ajan.

Kun Kasvattajajäsenyysmaksu on maksettu, toimikunta käsittelee hakemuksen ja jäsenyys astuu voimaan siitä päivästä, kun hakemus on hyväksytty. Mikäli hakemusta ei hyväksytä, maksu 15 € palautetaan hakijalle takaisin.

KASVATTAJAOHJELMAN SÄÄNNÖT

 1. Sertifiointia haetaan kirjallisesti Suomen herppiharrastajat ry:n kasvattajatoimikunnalta. Toimikunta yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa käsittelee hakemukset ja hyväksyy/hylkää ne.
 2. Kasvattajalla ei saa olla eläintenpitokieltoa, tai muutenkaan vakavia rikkeitä eläinten pidossa.
 3. Kasvattajan tulee noudattaa voimassaolevaa eläinsuojelulakia ja asetuksia, sekä huomioida kaupankäynnissä Suomen laki.
 4. Kasvattaja perehtyy ja hyväksyy toimikunnan laatimat ohjeistukset koskien eläinten pitoa, lisäännyttämistä, sekä kauppaa ja sitoutuu noudattamaan niitä.
 5. Toimikunnalla, sekä yhdistyksellä on oikeus erottaa kasvattaja, mikäli ilmenee vakavia tai toistuvia sääntörikkomuksia.

Kasvattajajäsenen edut

 • Kasvattajajäsenen tiedot julkaistaan Kasvattajajäsenlistassa herppi.net-sivulla
 • Herppi.net –foorumin kauppatorilla kasvattajajäsenten ilmoituksen julkaistaan automaattisesti (ilman esimodeointia).
 • Jokaisella kasvattajajäsenellä on mahdollisuus saada ”Suositeltu” ilmoitus kauppatorille
 • Pääset hyödyntämään yhdistyksen normaalit jäsenedut ja mahdollisesti yhteistyökumppaneiden tarjoamia lisäetuja kasvattajille
 • Mahdollisuus myydä omia kasvatteja SHH ry:n tapahtumissa/messuosastolla
 • Pääset keskustelemaan muiden kasvattajien kanssa jäsenille tarkoitetussa suljetussa Facebook-ryhmässä

Kasvattajatoimikunta ja päätöksenteko

Toimikunta muodostuu neljästä äänivaltaisesta jäsenestä, joista yksi on SHH ry:n hallitus. Kolme muuta ovat hallituksen nimeämät edustajat, eli toimikunnan jäsenet.

Hallitus valitsee vuosikokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa toimikuntaan kolme (3) edustajaa yhdistyksen jäsenistöstä. Toimikunnan toimintakausi on 12 kk.

Sertifiointihakemukset käsitellään toimikunnan edustajien kesken, jonka jälkeen ennen hakemuksen hyväksymistä/hylkäämistä hallitus antaa hakemukseen äänensä.

Kasvattajatoimikuntaan tai hallitukseen kuuluvalla jäsenellä ei ole äänivaltaa häneen tavalla tai toisella liittyvissä päätöksissä.

Toimikunnan tehtävät:

 • Luoda säännöt ja ohjeistukset sertifioinnille.
 • Vastaanottaa ja käsitellä sertifiointihakemukset.
 • Pitää ajantasaista julkista rekisteriä sertifioiduista kasvattajista.
 • Seurata sertifioitujen kasvattajien toimintaa ja puuttua mahdollisiin epäkohtiin.
 • Tiedottaa kasvattajia eläinten kasvatukseen, pitoon, kauppaan ja lainsäädäntöön liittyvissä asioissa.
 • Ylläpitää kasvattajille suunnattua sivustoa, joka sisältää edellä mainittujen lisäksimm. artikkeleita, tietosivuja ja tapahtumakalenterin.

Kasvattajajäsenen noudattamat käytännöt

Myynti

Ostajalle tarjotaan aina kyseisen lajin hoito- ja kuljetus ohjeet mukaan sekä kasvattajatodistus. Kaupasta kirjoitetaan aina kauppakirja. Eläin luovutetaan terveenä, hyvin syövänä ja muutenkin asiallisessa kunnossa. Mahdollisista piilevistä geneettisisä sairauksista/ongelmista mainitaan ennen kaupantekoa. Eläimiä ei luovuteta alaikäiselle ja muutenkin myyjällä vastuu katsoa kenelle loppupeleissä luovuttaa.

Kasvatus

Kasvatuksessa tulee käyttää terveitä yksilöitä. Lisäännyttämisen tulee olla eettisesti hyväksyttävää ja harkittua. CITES lajeilla myös vanhempien alkuperän tulee olla todistettavissa.

Kasvatustoiminnan tulee olla suunnitelmallista ja kasvattajan täytyy tuntea lajin genetiikka ja mahdolliset geneettiset ongelmat. Suunnitelmallisuus tarkoittaa esimerkiksi kyseisen lajin tai tietyn värimuodon viemistä eteenpäin (positiivisessa mielessä) lajin ominaisuuksia ja saatavuutta parantaakseen.

Kasvattajalla on vastuu siitä että poikanen pystyy elämään ja käyttäytymään lajinvaatimalla tavalla ilman erityistoimenpiteitä.

Yhteystietomme

Suomen Herppiharrastajat ry

Vaaralan talkootie 10 b
01230 Vantaa
Y-tunnus: 2550994-6
Pankkiyhteys: Nordea FI44 1237 3000 1189 24

www.herppi.net
[email protected]

Herppi.net

Suomen suosituin matelijafoorumi.

keskustelu.herppi.net
[email protected]


Ylös