Kansallinen vieraslajistrategia – kannanotto

Hahmokuva

SHH ry, puheenjohtaja

[email protected]
→ Tiedotteet

. ©

Suomen Herppiharrastajat ry on ottanut kantaa kansalliseen vieraslajistrategiaan vieraslajien potentiaalisesta vaarallisuudesta Suomen kansalaisille.

Kansallisessa vieraslajistrategiassa sanotaan, ”strategian kantavana ajatuksena on ehkäistä haitallisten vieraslajien aiheuttamia haittoja ja riskejä Suomen luonnolle, luonnonvarojen kestävälle hyödyntämiselle, elinkeinoille sekä yhteiskunnan ja ihmisten hyvinvoinnille”. Strategian mukaisesti nämä esitetyt toimet tulisi kohdistaa haitallisiin vieraslajeihin, jotka uhkaavat Suomen luontoa ja siellä levitessään aiheuttavat haittaa (Kansallinen vieraslajistrategia, http://vieraslajit.fi/fi/node/27)

Suomen Herppiharrastajat ry ei koe potentiaalisesti vaarallisten eläinten listaamista mahdolliseksi, sillä yksilöllä pitää olla valinnanvapaus harrastaa, vaikka mahdollisia riskejä loukkaantumiseen on olemassa. Harrastajakunta on pääasiassa vastuullista ja yhdistysten sekä harrastajien yhteistoiminnalla vastuullisuutta ja turvallisuutta tullaan jatkossa lisäämään entisestään. Yhdistys kokee eksoottisten eläinten, niin myrkyttömien kuin myrkyllisten, harrastamisen olevan ihmisen hyvinvoinnin kannalta merkittävää. Harrastamisella on positiivinen vaikutus ihmisen mielenterveyteen ja elämänhallintaan sekä luo yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

SHH ry ei näe potentiaalisesti vaarallisten eläinten pidon kieltämistä perusteltuna sen vuoksi, että valtaosa ihmisistä pelkää tai inhoaa niitä. Kuolemantapauksia tai vakavaa vaaraa ei ole aiheutunut potentiaalisesti vaarallisten eläinten toimesta Suomessa, eikä suurimmasta osasta lajistoa aiheudu vaaraa Suomen luonnolle. Kielto ei näin ollen perustu realistiseen uhkaan.

Kannanotto-SHH-ry-8.8.2016_2.pdf
Liite-1-SHH-ry.pdf

Yhteystietomme

Suomen Herppiharrastajat ry

Vaaralan talkootie 10 b
01230 Vantaa
Y-tunnus: 2550994-6
Pankkiyhteys: Nordea FI44 1237 3000 1189 24

www.herppi.net
[email protected]

Herppi.net

Suomen suosituin matelijafoorumi.

keskustelu.herppi.net
[email protected]


Ylös